دکتر مرجان علیزاده

  • 599 مشاهده
-->

درباره  دکتر مرجان علیزاده


  • متولد ۱۳۵۰

  • کارشناسی روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحداهواز

  • کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

  • دکتری روانشناسی کودکان استثنایی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

تخصص (ها)

  • روانپزشک

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.

× .