دکتربهمنی کوروش

روانکاو و روانشناس
  • 256 مشاهده
-->

درباره  دکتربهمنی کوروش

عضوانجمن روانشناسی آسیا
روانکاو و روان درمانگر
نویسنده کتابهای روانشناختی در ایران متخصص فرا شناخت درمانی (M.C.T)
متخصص نوروسایکولوژی | انواع رویکردهای عصب روانشناسی

عضوانجمن روانشناسی  آسیا
روانکاو و روان درمانگر
نویسنده کتابهای روانشناختی در ایران متخصص فرا شناخت درمانی (M.C.T)
متخصص نوروسایکولوژی | انواع رویکردهای عصب روانشناسی

تخصص (ها)

  • روانپزشک
  • روانشناس

مقام و جوایز

  •   

ویدیو

گالری تصاویر

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.

× .