دکتر کورش بهمنی

روانکاو و روانشناس
  • 22 مشاهده
-->

درباره  دکتر کورش بهمنی

عضوانجمن روانشناسی آسیاروانکاو و روان درمانگرنویسنده کتابهای روانشناختی در ایران متخصص فرا شناخت درمانی (M.C.T)

عضوانجمن روانشناسی  آسیاروانکاو و روان درمانگرنویسنده کتابهای روانشناختی در ایرانمتخصص فرا شناخت درمانی (M.C.T)koroshb558@gmail.com

تخصص (ها)

  • روانپزشک
  • روانشناس

مقام و جوایز

  • روانکاو برگزیده ایران  

  • روانشناس برگزیده کودک و نوجوان  

گالری تصاویر

0  امتیازات

پرسش و پاسخ

در حال حاضر به کلیه پرسش های شما پاسخ خواهیم داد.

سوال بپرس

پرسش ها

هنوز به هیچ پرسشی پاسخ نداده است.

× .